GAYRİMENKUL BAĞIŞLARI
  Çıktığımız iyilik yolunda gayrimenkul bağışlarınız ile Vakfımıza destek olmak için aşağıdaki Gayrimenkul Bağışı Başvuru Formunu doldurunuz. Formu doldurduktan sonra tarafınıza 48 saat içinde dönüş yapılacaktır.

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  Vakfımıza üzerinde ipotek, borç, şerh ve takyidat bulunmayan ve doğrudan Vakıf hizmetlerinde (cami, Kur’an kursu vb. olarak) kullanılabilecek ya da (satışından ya da kirasından) gelir getirebilecek gayrimenkullerin bağışı kabul edilmektedir.
  Dini ve hayrî hizmetlerde değerlendirilmek üzere bedelsiz yapılan bağış türüdür. Bağışçıların, üzerinde gayrimenkule ait hiçbir hakkının kalmadığı ve herhangi bir özel şarta bağlanmadan yapılan gayrimenkul bağışıdır.
  Bağışçı tarafından gayrimenkulün özel bir amaçla kullanılmasının istendiği gayrimenkul bağışıdır. Bağışlanan arsaya cami yapılması şartı, bağışlanan dükkânın satılıp geliri ile Kur’an Kursu yapılması gibi. Şartlı bağışların kabul edilip edilmeyeceği Vakfımız Mütevelli Heyetince değerlendirmeye alınmaktadır.

  Gayrimenkulün kullanımının veya gayrimenkulden elde edilecek gelirin kullanımı ile ilgili bağış şartının Vakfın gayeleri arasında olması gerekmektedir.
  Bağışçılarımızın arzusu ile tapuya koyulan şerh ile intifa yani kullanma hakkının bağışçıda kalması, kuru mülkiyet hakkını Vakfımıza devretmesi şeklinde gerçekleşen gayrimenkul bağışıdır. Gayrimenkulün mülkiyeti Vakfa geçer ancak bağışçı bağışlanan yeri ölünceye kadar kendisi kullanabilir, kiraya verebilir, tasarruf edebilir. İntifa hakkını uhdesinde bulunduran şahıs vefat ettiği zaman gayrimenkul tam mülkiyet olarak Vakfımıza intikal eder. Bu tür bağışlar ana nitelik olarak şartsız bağış olarak kabul edilir ve işlemleri şartsız bağış gibi yürütülür. İntifa haklı (kuru mülkiyet) bağışta bağışçı gayrimenkul ile ilgili yasal ve özel giderleri kendisi karşılar.
  Şartlı gayrimenkul bağışları Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’ne sunulur. Mütevelli Heyetinin kabul kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü izni ile kabul edilir. Şartlı bağışta önemli olan şartın yerine getirilebilir ve Vakıf Senedine uygun olmasıdır.
  Bağışçıların noter huzurunda vasiyet hazırlatmak suretiyle yaptıkları bağışlardır. Vasiyet ile bağışlarda bağışçı vefat edinceye ve vasiyet mahkeme tarafından açılıncaya kadar tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmaz. Vasiyet şartlı bağış niteliğinde ise Vakıf Mütevelli Heyeti bu özel şartı kabul edip etmeyeceğine ayrıca karar verir. Bağışçı vefat ettiğinde mahkemece re’sen vasiyetin tenfizi davası açılır ve Vakfımız davaya müdahil olur. Mahkeme kararına göre işlemler ikmal edilir.
  Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı şubeleridir. Dolayısıyla şubelerimiz (müftülükler) aracılığı ile gayrimenkul bağış işlemleri yapılabilmektedir.
  Vakfımız, bir gayrimenkulün tamamına sahip olduğu gibi hisseli olarak da sahip olabilir. Bu tür hisseli bağışlar Vakfımızca kabul edilmekte olup işlemler normal bağışlar gibidir. Hisseli bağışlarda gayrimenkul üzerinde diğer ortaklarla müspet olarak tasarrufa imkân olması veya hissenin ifraz edilebilir olması amaçlanan hayrın gerçekleşmesi bakımından önemlidir.
  Şartlı olmayan veya herhangi bir hizmette değerlendirilemeyen Vakıf gayrimenkulleri zaman içerisinde ihtiyaca binaen satılabilir. Satılmaması şartı bulunan ya da herhangi bir hizmette kullanılması istenen gayrimenkullerin satışı yapılmaz.

   ssl