Quran Course Religious High Specialty Edu. Scholarship Prog.


Quickly Donation
Quran Course Religious High Specialty Edu. Scholarship Prog.

Müslüman ülke ve toplumların dini hayatlarına, Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimine katkı sağlamak, vaiz, müftü ve diğer din görevlileri ihtiyacını karşılamak, bu alanda nitelikli insan kaynağı yetişmesini sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Temsilcilikleri vasıtasıyla seçilen uluslararası kursiyerlere Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yürütülen Uluslararası Kuran Kursu ve Dini Yüksek İhtisas Merkezleri'nde eğitim imkânı sunulmaktadır.

2019-2020 Akademik Döneminde 237 öğrenci bu programdan faydalanmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı © 2021
It is a foundation that works for the public benefit and can collect aid without permission, with the Decree of the Council of Ministers.
Privacy and Data Security Policy Under the Law on Protection of Personal Data

ssl