Haremeyn Faaliyetleri Genel

Quickly Donation Options
Ecdadımızın eserleri ve maddi manevi yardımlarıyla asırlarca saygı ve hürmetle destek olduğu Haremeyn’e yardımlarınızı ulaştırıyoruz.


Haremeyn Faaliyetleri Genel

“İki harem” anlamına gelen kelime, Osmanlı yazılı belgelerinde daha çok Haremeyn-i şerîfeyn şeklinde geçer. Mekke, Kâbe’nin inşasından itibaren “harem” (korunmuş yer) kabul edilirken Medine hicretten sonra Hz. Peygamber tarafından harem sayılmıştır (Buhârî, “Feżâʾilü’l-Medîne”, 1; Müslim, “Ḥac”, 454).

Ecdadımızın eserleri ve maddi manevi yardımlarıyla asırlarca saygı ve hürmetle destek olduğu Haremeyn’e yardımlarınızı ulaştırıyoruz.  

Türkiye Diyanet Vakfı olarak çevresi mukaddes kılınmış Haremeyn bölgesinde hac ve umre vazifelerini gerçekleştirmek üzere gelen ve bölgede yaşayan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Sizler de Müslüman kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına iyiliklerinizle destek vermek için bagis.tdv.org adresimiz ile mobil uygulamamızdan online bağışta bulunabilirsiniz.


Share The Goodness
Türkiye Diyanet Vakfı © 2024 It is a foundation that works for the public benefit and can collect aid without permission, with the Decree of the Council of Ministers. Privacy and Data Security Policy Under the Law on Protection of Personal Data